ठळक घडामोडी

बँकेने रूपे डेबिट/एटीएम कार्ड सुविधा सुरु केली आहे. रूपे कार्ड साठी कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा.

व्याजदर

शेतकरी मंडळ 

शेतकऱ्यांच्या विकासा करीता शेतकरी मंडळ. 

अधिक माहिती 
महिला बचत गट

स्वयं सहायता महिला बचत गटांना ४% व्याज दराने त्वरित कर्ज पुरवठा.

शाखा विस्तार
 
एटीएम केंद्र
 
निष्क्रिय खाते यादी

ठेवी    

मुद्दत ठेवी

कालावधी
व्याज दर (%)
७ दिवस ते १४ दिवस
५. ००
१५ दिवस ते २९ दिवस ५. ७५
३० दिवस ते ४५ दिवस ६. ००
४६ दिवस ते ९० दिवस ६. ५०
९१ दिवस ते १८० दिवस ७. ५०
१८१ दिवस ते १ वर्षा पेक्षा कमी ८. ००
१ वर्ष ते २ वर्षा पेक्षा कमी ९. २५
२ वर्ष ते ३ वर्षा पेक्षा कमी ९. ००
३ वर्ष ते ५ वर्षा पेक्षा कमी ८. ५०
५ वर्षे वा त्यावरील ८. ००
जेष्ठ नागरिकांना सर्व प्रकारच्या मुदत ठेवीवर प्रचलित व्याज दराशिवाय ०. ५० % जादा व्याज दर राहील  
दामदुप्पट ठेव योजना कालावधी ७ वर्षे २ महिने आणि १० दिवस

रिकरिंग ठेव (महिना रु. १००/- करिता)

मासिक हप्ता

सामान्य नागरिक

ज्येष्ठ नागरिक

कालावधी (महिने)
व्याज दर (%)
मुदतीनंतरची रक्कम
व्याज दर (%)
मुदतीनंतरची रक्कम
१२
९.५ ०
१२६३
१०.००
१२६६
२४
८.७५
२६३०
९.२५
२६४४
३६
८.५०
४१०९
९.००
४१४२
४८
८.५०
५७२६
९.००
५७८७
६०
८.००
७३८६
८.५०
७४८५
७२
८.००
९२४८
८.५०
९३९८
८४
८.००
११२६३
८.५०
११४७९
९६
८.००
१३४४५
८.५०
१३७४३
१०८
८.००
१५८०६
८.५०
१६२०५
१२०
८.००
१८३६२
८.५०
१८८८३