English

सूचना व अभिप्राय


तक्रार निवारण अधिकारी

श्री. मानसिंग पाटील
सरव्यवस्थापक
(बँकिंग व कर्जे विभाग)

दूरध्वनी क्रमांक:+९१ - २३३ २३२ ४६४१ ते ४६४५
मोबाईल क्रमांक: +९१ -९४२१ १४०८ २१
ई-मेल: help@sanglidccbank.com

आपल्या सूचना, अभिप्राय व तक्रारीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा