English

निविदा सूचना

- टेंडर

जाहिरात क्रमांक. तपशील प्रारंभ तारीख अंतिम तारीख अधिक माहिती
SDCCB_20_21_1 Devine Foods (India) Pvt Ltd. मालमत्ता विक्री निविदा... 15/06/2020 04/07/2020 3:00 PM
SDCCB_20_21_2 श्री महाकाली सहकारी साखर कारखाना लि. मालमत्ता विक्री निविदा... 15/06/2020 04/07/2020 3:00 PM
SDCCB_20_21_3 माणगंगा सहकारी साखर कारखाना लि. मालमत्ता विक्री निविदा... 15/06/2020 04/07/2020 3:00 PM
SDCCB_20_21_4 प्रतिबिंब मागासवर्गीय सहकारी संस्था लि. मालमत्ता विक्री निविदा... 15/06/2020 04/07/2020 3:00 PM
SDCCB_20_21_5 शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी लि. मालमत्ता विक्री निविदा... 15/06/2020 04/07/2020 3:00 PM
SDCCB_20_21_6 Vijayalaxmi Cotton Mills Ltd. मालमत्ता विक्री निविदा... 15/06/2020 04/07/2020 3:00 PM
SDCCB_20_21_7 केन अग्रो एनर्जी लि. मालमत्ता विक्री निविदा... 15/06/2020 03/07/2020 3:00 PM
Data retrieved from Sangli DCC Bank Ltd., Sangli.